Hoppa till innehållet

Länkar

Länkar till svenska miljöorganisationer och nätverk

Upptilloss.se (en kampanjen sida 2018 av Oss inför en eventuell folkomröstning i Östhammars kommun om kärnavfallsfrågan)
MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgrankning
Milkas – Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
Nonuclear.se – Dokumentsamling kring kärnkraft och kärnavfall
Naturskyddsföreningen
Greenpeace
Miljöförbundet Jordens vänner
Folkkampanjen Mot Kärnvapen och Kärnkraft
Svenska Energiorganisationers Riksorganisation – Sero

Länkar till svenska kärnavfallsaktörer och myndigheter

SKB AB – Svensk kärnbränslehantering AB
SSM – Statens strålsäkerhetsmyndighet
Kärnavfallsrådet (fd Kasam)

Länkar till andra aktörer

Östhammars kommun
Oskarshamn kommun
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Regionförbundet i Uppsala län
Regionförbundet i Kalmar Län

Fler länkar kan du hitta på www.nonuclear.se