Hoppa till innehållet

Om Oss

Opinionsgruppen för säker slutförvaring – Oss - bildades 1996 efter att Östhammars kommun blev aktuell för en eventuell etablering av ett slutförvar för utbränt kärnbränsle.

Oss ingår i nätverket Avfallskedjan, som binder samman lokala grupper som uppstått där SKB AB genom åren har haft verksamhet. I dag är Oss den enda gruppringen som är aktiv och som deltar i kärnavfallsprocessen.

Oss ingår i den nationella samarbetsorganisationen MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, där vi tillsammans med Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna arbetar med granskning av projektet.

Mål och syften

Oss har ambitionen att kritiskt granska slutförvarsprojektet ur ett miljöperspektiv. Vi vill verka för att det farliga radioaktiva avfallet omhändertas på sådant sätt att radioaktivt läckage inte kan skada miljön och leda till hälsorisker för kommande generationer.

Oss är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som enligt stadgarna ska arbeta för att…

 • skapa opinion för den miljömässigt bästa hanteringen av det svenska radioaktiva avfallet.
 • kritiskt granska projektet och avfallsbolagets verksamhet i Östhammars kommun.
 • bevaka att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning genomförs.
 • utveckla kompetensen på kärnavfallsområdet.
 • bedriva informations- och upplysningsarbete kring miljöperspektivet på slutförvarsfrågan.

För detta arbete får Oss sedan några år tillbaka ekonomiskt bidrag från Kärnavfallsfonden via Östhammars kommun.

Styrelsen

Oss styrelse består sedan 2021-06-02 av Åsa Lindstrand (ordf.), Inga Alm, Tommy Dahlin, Miles Goldstick, Bo-Lennart Janervärn, Guy Madison och Joachim Stormvall.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning - MKG

MKG bildades 2005 efter att finansieringslagen ändrats. Då gavs miljöorganisationer möjlighet att söka pengar direkt ur Kärnavfallsfonden för att delta i MKB-arbetet.

I MKG ingår…

 • Naturskyddsföreningens riksorganisation,
 • Naturskyddsföreningens länsförbund i Kalmar och Uppsala,
 • Fältbiologerna
 • Oss.

För Oss del innebär samarbetet att vi får en röst på den nationella arenan och att vi kan få del av den kompetens och de resurser som samlas i MKG.

Avfallskedjan

Avfallskedjan är ett nätverk av miljöorganisationer och opinionsgrupper som uppstått lokalt där avfallsbolaget SKB AB har varit verksamma. Oss ingår i Avfallskedjan, där även följande föreningar har ingått…

 • Nej till atomsopor i Överkalix
 • Rädda Kamlunge (Kalix)
 • Rädda Skellefteå Älvdal
 • Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå
 • Aktionsgruppen mot atomsopor i Storuman
 • Rädda Höga Kusten (Örnsköldsvik)
 • Rädda Voxnadalen (Ovanåker)
 • SOS-Älvkarleby
 • SOS-Tierp
 • Rädda Uppsala
 • Rädda Fjällveden (Nyköping)
 • Rädda Kynnefjäll
 • Rädda Tränningen (Vårgårda, Borås)
 • Rädda Tölö Kronopark (Kungsbacka)
 • Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen i Oskarshamn
 • Aktionsgruppen MASK (Emmaboda, Nybro)
 • FALK (Emmaboda, Nybro)
 • FAST (Karlskrona)
 • Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen
 • Miljöförbundet Jordens vänner