Hoppa till innehållet

Arkiv

Det mesta som är skrivet i kärnavfallsfrågan är producerat av avfallsbolaget, myndigheter och Kärnavfallsråd. Det materialet utgörs därför vanligtvis av tekniska rapporter, marknadsföringsmaterial för projektet och av remissyttranden. Materialet kan du hitta på respektive aktörs hemsidor (se Länkar)

De miljöorganisationer och lokala opinionsgrupper som engagerat sig i frågan har oftast saknat resurser för att producera trycksaker. Det som finns kan du hitta hos MKG , Milkas och nonuclear.se/ .

Här kan du hitta Oss´ och Avfallskedjans material, samt några lagar och konventionstexter som rör slutförvarsfrågan.

Material från Oss

Oss inlaga samråd3.SFR.140201

Oss yttrande ab 197-207

Oss inlaga SFR2

MKG:s kompletteringsyttrande juni 2012

Oss kompletteringsyttrande maj 2012

Oss inlaga SFR

Oss yttrande Fud 10

MKG in Las Vegas Dec 2010

Oss inlaga Prel. MKB, mars 2010

Oss yttrande över FUD 07 komplettering. Maj 2009

Oss anförande i Östhammars kommunfullmäktige. Mars 2009

Oss yttrande över Statskontorets skrivelse ang. stöd ur Kärnavfallsfonden. Juni 2008

Oss och MKG:s anförande under platsvalsseminariet. Juni 2008

Oss yttrande över ”Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle”. Juni 2007

Oss yttrande över sammanslagning av SSI och SKI. Juni 2007

Oss inlaga till SKB AB. Juni 2007

Oss o Avfallskedjans yttrande över Fud 07. Mars 2008

Oss OH-presentation i referensgruppen. Febr 2007

Oss inlaga till SKB AB. Juni 2006

Oss synpunkter på Östhammars kommuns hushållsutskick. Jan 2006

Oss yttrande över Östhammars kommunikationsplan. Dec 2005

Oss skrivelse till länsstyrelsen. Dec 2005 

Oss inlaga till SKB AB. Nov 2005

Oss inlaga till SKB AB. Juni 2005

Oss yttrande över SSI:s allmänna råd. Febr. 2005

Oss o Avfallskedjans yttrande över Fud-04. Febr. 2005

Oss inlaga om SKB AB:s samråd Nov. 2004

Oss inlaga om SKB AB:s alternativredovisning. Maj 2004

Oss inlaga om SKB AB:s MKB-omfattning. Febr. 2004

Trycksaker från Oss

Det svenska kärnavfallsprojektets svagheter. Aug. 2006

Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv. Sept. 2005

Broschyr om föreningens MKB-arbete. Juli 2004

MKB och kärnavfallet. Nov. 2003

Hushållsutskicket 2003

Material från Avfallskedjan

Avfallskedjans syn på den svenska hanteringen – Olle Holmstrand 2001

Kärnkraftsavfall

Lagar m.m.

Helsingforskonventionen

EG-direktiven

Miljöbalken (urval)

Kärntekniklagen

Övrigt

Oss belyser bristerna i den svenska processen

Oss in FSC Gimo 6 May 2011

MKG in Las Vegas Dec 2010

Oss to Blue Ribbon Com. oct 2010. Eng.
Oss till Blue Ribbon Com. okt 2010. Sve

Hur länge är kärnavfallet farligt? Mats Törnqvist 2000